Mistrovství Čech - Ptýrov

Mistrovství Čech - Ptýrov
13.4.2013
CACT, bodovací, nominační na ME

Propozice pro X. sk. FCI a vyjmenovaná plemena v. sk. FCI a národní uznaná plemena

UZÁVĚRKA: 5.4.2013 - přihlášky zasílejte pouze online


POŘÁDÁ: NordCoursing club
ROZHODČÍ: Veronika Frolíková (CZ), Pavlína Pašková (CZ), Miluška Mečířová (CZ) – změna vyhrazena

CACT se zadává všem plemenům X. sk. FCI a vyjmenovaným plemenům ze skupiny V. sk. FCI faraónský pes, sicilský podengo, ibizský podengo, kanárský podengo, portugalský podengo a basenji a národně uznaná plemena dlouhosrstý vipet a chortaja borzaja dle Národního dostihového a coursingového řádu ČMKU.

Mistr ČR lze udělit pouze psu v majetku občana České republiky nebo členovi ČMKU. Mistrovský titul se uděluje za každé pohlaví zvlášť, i když se běží mix běh. Mistrovský titul lze udělit pouze psovi, který dosáhne nejméně dvou třetin možného celkového počtu bodů.

COURSING: Dle Národního dostihového a coursingového řádu V prvním kole se psi řadí do jednotlivých běhů vzestupně dle abecedního pořádku, určující je jméno psa v licenci. V druhém kole se psi řadí do jednotlivých běhů sestupně dle výsledků prvního kola.

HODNOCENÍ: Mezinárodní (FCI) bodovací systém

PŘEJÍMKA: 7:30 – 8:00

VETERINÁRNÍ KONTROLA: Psi mladší 2 let a starší 6 ti let musí po každém běhu na vzdálenost delší než 600 metrů projít speciální veterinární kontrolou.

VEDOUCÍ ZÁVODU: Eva Dufková

ZAHÁJENÍ ZÁVODU: 8.30 hodin

STARTOVNÉ: (psi jednoho majitele)
• 350,-Kč za prvního psa
• 300,-Kč za druhého psa, splatné na účet klubu nejpozději ke dni uzávěrky splatné na účet klubu nejpozději ke dni uzávěrky
• 400,-Kč za prvního psa, splatné na místě a v den závodu
• 350,-Kč za druhého psa, splatné na místě
• Člen NCC sleva 50,- Kč/pes

LICENCE: 1 běh 150,-CZK
TRÉNINK: 1 běh 100,- CZK
STORNO POPLATKY: 50% startovného za přihlášeného psa v případě odhlašování po datu uzávěrky splatné ihned na účet klubu 2200143523/2010.
START A SEDLIŠTĚ: Dva běhy předem musí být účastník přípraven před sedlištěm, dále bude vyzván aby vstoupil do sedliště, a poté bude vyzván, aby pokračoval na start, žádáme o dochvilnost.
TRAŤ: Rovina, travnatá, středně technicky náročná. Délka traťi 600 – 900 metrů

POVINNÁ VÝBAVA PSŮ: Příslušná barevná dostihová dečka a dostihový košík. (mimo PLI)

RUČENÍ ZA ŠKODY: Pořadatel v žádné případě nepřebírá odpovědnosti za nehody, nebo nemoci, které postihly účastníky závodů, nebo jejich psy, nebo které sami, nebo jejich psi během závodů způsobili. Je přísně zakázáno volné pobíhání psů, případné ztráty či škody pořadatel nehradí. Za psy ručí jejich majitelé. V případě vběhnutí psa na dráhu při coursingu zaplatí majitel psa pokutu 500,-CZK a zároveň ručí za škody způsobené vběhnutím. Pořadatel si vyhrazuje právo změny.

VETERINÁRNÍ PŘEDPISY:
• Pes musí být doprovázen platným pasem pro malá zvířata, očkovacím průkazem nebo jiným dokladem, obsahující záznamy privátního veterinárního lékaře o provedení požadovaných vakcinací, případně další zdravotní záznamy.
• Psi musí být klinicky zdraví, v dobré kondici a musí pocházet z místa prostého nebezpečných nákaz přenosných na masožravce.
• Psi musí být očkováni proti vzteklině dle vakcinačního schématu udávaného výrobcem příslušné vakcíny. Očkování se považuje za platné 21 dnů ode dne, kdy bylo provedeno základní očkování, nebo ode dne přeočkování. Při použití vakcinace s delší dobou platnosti je nutné aby veterinární lékař, který vakcinaci provedl zaznamenal dobu platnosti do dokladu uvedeného v bodě 1.
• Každý pes musí projít veterinární přejímkou, kdo se v uvedenou dobu nedostaví, nebude přijat do závodu.

PARKOVÁNÍ: Na vyhrazeném místě poblíž tratě, řiďte se značením a pokyny pořadatelů.

PROTEST: Proti rozhodnutí sboru rozhodčích je nepřípustný (pořadí doběhu, diskvalifikace, apod.). Protest lze podat jen z technických důvodů, jako je například neoprávněný start psa (start háravé feny, neplatná licenční karta, apod.) po složení jistiny 500,-CZK, která propadá ve prospěch pořadatele, je-li protest neoprávněný. V opačném případě se vrací navrhovateli. Při nedodržení tohoto postupu nebude na připomínky reflektováno.

INZERCE V KATALOGU:
• A4 v katalogu černobíle 500,-CZK
• A5 v katalogu černobíle 300,-CZK
• A6 v katalogu černobíle 150,-CZK Inzeráty s požadovaným rozměrem posílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

PRODEJNÍ STÁNEK: Možnost umístění prodejního stánku, více informací Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
• 1. den 500,-CZK
• 2. dny 1000,-CZK

UBYTOVÁNÍ: Farma PCT Ptýrov GPS: 50°30'28.753"N, 14°56'46.320"E • Tel: +420 722 260 260 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.www.farmaptyrov.cz